Regler för genomfartsbokning 2017

 • Genomfartsbokning, resa ändhamn-ändhamn, via onlinebokningen är inte tillåtet. Giltig genomfartsbokning kan endast göras via Ålandstrafiken.
 • Genomfartstrafik, d.v.s. fordon som fortsätter resan fasta Åland-riket v.v. samma dag utan övernattning i skärgården betalar alltid GENOMFARTSTAXA.
 • Åländska ideella föreningar beviljas bokningsrätt samt rabatt på genomfartstaxa (dock ej högsäsong 19/6-13/8 2017), då platserna bokas av föreningen utnämnd ansvarsperson. Resan bör ha med föreningens verksamhet att göra.
 • Antalet bokningsbara genomfartsplatser är begränsade till 3 per tur och gäller endast låg personbil eller låg personbil med lågt släp, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast/last.
 • Genomfartsbokning tillåts under perioden 1/1-18/6 samt 14/8-31/12 2017 på alla turer på Norra linjen och Södra linjen, förutom följande:
 1. Fre kl. 18:15 Hummelvik>Torsholma, samt kl. 21:25 Åva>Osnäs
 2. Fre kl. 16:00 Långnäs>Galtby
 3. Sön kl. 12:20 Osnäs>Åva, samt kl. 13:30 Torsholma>Hummelvik
 4. Sön kl. 15:10 Osnäs>Åva, samt kl. 16:30 Torsholma>Hummelvik                                                                                                                
 5. Sön kl. 18:00 Osnäs>Åva, samt kl. 19:30 Torsholma>Hummelvik
 6. Sön kl. 15:15 Galtby>Långnäs
 • Under perioden 19/6-13/8 2017 tillåts inte genomfartsbokning
 • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”.