Regler för bokning av skärgårdsfordon 2017

För personer permanent bosatta i åländsk skärgårdskommun finns ett visst antal personbilplatser reserverade, s.k. skärgårdsplatser. Skärgårdsplatser gäller för låga fordon med maxhöjd 1,8 m och maxbredd 2,6 m.

Åva-Osnäs:
(M/S Viggen) 5 bilplatser
Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma:
(M/S Alfågeln) 10 bilplatser morgontur och kvällstur, 5 bilplatser dagstur
(M/S Knipan) 4 bilplatser
Långnäs-Sottunga-Kökar-Galtby:
(M/S Gudingen, M/S Skiftet) 6 bilplatser, 4 bilplatser mellan Kökar och Galtby
(M/S Ejdern) 4 bilplatser Långnäs-Sottunga-Kökar
Långnäs-Överö-Snäckö:
(M/S Ejdern) 4 bilplatser
(M/S Odin) 4 bilplatser

  • Skärgårdsfordon kan bokas 72 h till 15 min före avgångstid från starthamn på förhand hos färjans befäl och avbokas senast 30 min före avgång direkt till färjans befäl.
  • På bränsleturer gäller inte skärgårdsplatser.
  • Dubbelbokning är inte tillåtet, vid konstaterad dubbelbokning raderas bokningen på den mest bokade turen och kunden informeras. Vid 3 konstaterade dubbelbokningar ges bokningsförbud under 1 månad för skärgårdsbor.
  • Skärgårdsfordon som inte avbokar reserverad bilplats erhåller bokningsförbud under 1 månad vid 3 konstaterade ”icke-avbokningar”.
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”.