Ålandstrafiken byter e-postsystem

Ålandstrafiken byter e-postsystem onsdag kväll 10/5 2017 efter kl. 17:00 och tar i bruk det nya e-postsystemet torsdag morgon 11/5 2017 ca kl. 10:00.
Utgående e-post, t.ex. boknings- och avbokningsbekräftelser vid bokning och förbetalning av resa online samt köp av årsort online påverkas inte.
Däremot kan det ev. bli smärre störning på inkommande e-post onsdag kl. 17:00 till torsdag ca. kl. 10:00.
Vi tackar för visad förståelse.