Busshållsplatserna på Strandgatan flyttar lite längre norrut 17/7-4/8

Med anledning av trafikregleringar kring musikevenemanget Rock Off och entreprenörens stora behov av utrymmet bakom scenen på Torget gäller följande 17/7-4/8 2017:
Busshållsplatsen utanför lagtinget flyttar tillfälligt och finns istället utanför Emmaus. Fortfarande på samma gata, men ca 10-15 m längre norrut. Hållplatserna är utmärkta med skyltar.