M/S Frida II har tekniska problem 4/7 och kör endast lätta fordon

M/S Frida II som trafikerar på Asterholmalinjen har tekniska problem och kör endast lätta fordon tisdag 4/7 2017. Förseningar kan förekomma. M/S Frida II, GSM +358 (0)457 3613 394. 
Asterholmalinjens avg. kl. 12:35 Lappo-Torsholma och avg. kl. 13:10 Torsholma-Lappo körs av M/S Knipan. Retur Lappo-Torsholma ca kl. 14:10-14:30 när bokade tunga fordon lämnat av lasten. M/S Knipan, GSM +358 (0)400 229 261.
Plats ombord på Asterholmalinjen bokas via Ålandstrafiken, tel. +358 (0)18 25 600. Bokningen online öppnas när M/S Frida II är reparerad.