M/S Skarven och M/S Knipan kör enligt ordinarie turlista

M/S Skarven trafikerar enligt ordinarie turlista, Svinö-Degerby, fr.o.m. onsdag 30/8 avg. kl. 19:40.
M/S Skarven, GSM +358 (0)401 733 600.

M/S Knipan trafikerar enligt ordinarie turlista, Hummelvik-Torsholma, fr.o.m. torsdag 31/8 avg. kl. 06:00.
M/S Knipan, GSM +358 (0)400 229 261.