M/S Viggen 40 minuter försenad fr.o.m. avg. 19:55 Åva-Osnäs

P.g.a. tekniska problem avgick M/S Viggen kl. 20:35 istället för kl. 19:55 Åva-Osnäs. Resterande avgångar fredag 8/9 försenas ca 40 minuter. M/S Viggen, GSM +358 (0)400 330 455.