Obs! Passagerare och fordon bokas separat online

Passagerare behöver inte boka plats ombord, men med beaktande av färjornas och bränsleturernas passagerarbegränsningar rekommenderas även personer utan fordon att boka utrymme, speciellt under högsäsong:
När du bokar plats ombord på skärgårdsfärjorna kan du därför fr.o.m. vecka 10 boka endast passagerare eller passagerare + fordon. Vi rekommenderar er därför att kolla upp att du även fyllt i fordon om det är fordonsplats du avser att boka online. Bokad passagerare och bokat fordon har platsen reserverad ombord, medan obokad passagerare och obokat fordon kommer med i mån av möjlighet. Färjornas besättningar utgår ifrån bokningslistan vid lastning av fordon och passagerare.
För att minimera risken för att kunden online bara bokat plats för passagerare och inte fordon är systemet är under utveckling för att få upp en notering/påminnelse om att godkänna enbart bokning av passagerare, alternativt att lägga till bokning av fordon online.
Notera att det är kundens ansvar att boka rätt fordon för att reservera tillräckligt med utrymme ombord. Kontrollera därför alltid din bokningsbekräftelse.