Planerade underhållsarbeten vid Töftös och Embarsunds linfärjor

Planerade underhållsarbeten:

Töftölinjen tisdag 22/8 2017 kl. 12:00-16:00
Reservfärjan ersätter när balkarna byts ut på Töftösidan
Töftölinjen GSM +358 (0)457 3421 279.

Embarsundslinjen torsdag 24/8 2017 kl. 12:00-16:00
Uppehåll för transport av fordon, men persontransport ordnas samtidigt som pontoner och balkar byts ut på Jyddösidan.
Embarsundslinjen, GSM +358 (0)457 3798 871.

Vi hoppas att de planerade störningarna inte påverkar trafiken i allt för stor utsträckning.