Reparationen av Torsholma färjfäste

Reparationen av Torsholma färjfäste pågår fortfarande och beräknas slutföras onsdag 15/3. Hamnen kan angöras även för tung last under tiden, men Asterholmalinjens färja M/S Frida II kör endast fordon med maxvikt 15 ton p.g.a. lågt vattenstånd. Om vattenståndet ändras angörs Torsholma gamla färjfäste, vilket innebär att ankomsttiden försenas med ca 15 minuter. Ålandstrafiken bokar således endast fordon med maxvikten 15 ton ombord på M/S Frida II tills färjfästet är reparerat, tyngre fordon kontaktar färjan direkt. Asterholmalinjens färja GSM+358 (0) 457 3613 394.