Matkustajien rekisteriönti tammikuusta 2014 alkaen

 

  • Maakuntalaissa henkilötietojen käsittelystä annetun lain 4. §:n mukaan (2007:88) henkilötietojen käsittely maakunta- ja kunnallishallinnon piirissä sallii henkilötietojen rekisteröinnin asiakassuhteessa, joka on yhteydessä rekisterivastaavan toimintaan. Perusvaatimukset henkilötietojen käsittelyyn on lueteltu henkilötietolain 3. §:ssä.
  • Ålandstrafiken (Ålands landskapsregering) saa luovuttaa henkilötiedot kolmannelle osapuolelle ainoastaan jos vastaanottajalla on laissa säädetty oikeus tietojen käyttöön
  • Yksityisasiakkaat rekisteröivät tietonsa nettisivuilla ja saavat asiakasnumeron sekä henkilökohtaisen kirjautumiskoodin ja salasanan. Pakollisia tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti, rekisterinumero, vaihtoehtoinen rekisterinumero.
  • Yritysasiakkaat rekisteröityvät Ålandstrafikeniin ja saavat asiakasnumeron laskutustietoja varten. Pakollisia tietoja ovat yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite, Y-tunnus, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköposti, rekisterinumero, vaihtoehtoinen rekisterinumero.