Liikennehäiriöt

Tietoa liikennehäiriöistä, lisävuoroista, lautanvaihdoista jne löytyy ruotsinkielisellä sivulla alle otsikon "Trafikstörningar", "Avvikelser i ordinarie turlista" ja "Trafikinformation", tai englanninkielisellä sivulla alle otsikon "Interuptions in the traffic", "Deviations from the ordinary timetable" ja "Traffic information".