Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

Angöring till Sottunga behöver bokas

Skärgårdstrafikens kunder till/från Sottunga uppmärksammas på ändrad trafikering under tiden som muddringen av farleden väster om Sottunga pågår:

- Sottunga angörs mot bokning eller beställning direkt till färjan
- Gäller även passagerare utan fordon

Denna ändring görs för att spara bränsle och tid eftersom invikningen till Sottunga är lång då farleden är stängd under muddringen.

Ändringen träder i kraft 30/10 2023 och gäller tills farleden kan öppnas för sjötrafik igen, uppskattningsvis i mitten av februari 2024.