Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålandstrafiken cannot guarantee the accuracy of the translation.

M/S Viggens avg. kl. 13:40 är 15 min försenad

M/S Viggen avgick kl. 13:55 (istället för kl. 13:40) från Osnäs till Åva. Passagerarna ombord är informerade och M/S Alfågeln inväntar kombinerande fordon.
M/S Viggen +358 (0)400 330 455.