Betalningsalternativ

I hamnarna kan kunden betala med betalkort eller kontanter i euro. På Ålandstrafikens kontor kan kunden betala med betalkort eller kontanter i euro. Bokade tunga fordon åker mot fakturaunderlag. Obokade tunga fordon åker mot betalkort vid ombordkörning, förutom Föglölinjen där fakturaunderlag ska signeras av chauffören vid ombordkörning.