Bokningsrätter 2019

  • För behandling av bokningsrätter erläggs en avgift om 110 euro (ÅFS 2018:25)
  • Bokningsrätter kan beviljas för olika fordonstyper i deletapper, för samma last ändhamn-ändhamn, samt eventuellt undantag för uppbärande av genomfartstaxa om sökande lämnar in komplett ansökan med motivering till bokningsrätt. Ansökan skall inkludera veckodagar, avgångstider, rutt, fordonstyp, längd, registreringsnummer, last, kontaktuppgifter och personsignum, alternativt FO-nummer. Ordinarie avgångar under låg-, mellan- och högsäsong skall dock användas i första hand. Generell bokningsrätt beviljas inte.
  • Komplett ansökan riktas till registrator@regeringen.ax och hanteringstiden är max 3 månader
  • Åländska ideella föreningar beviljas bokningsrätt samt rabatt på genomfartstaxa (dock ej högsäsong 17/6-11/8 2019), då platserna bokas av föreningen utnämnd ansvarsperson. Resan bör ha med föreningens verksamhet att göra.
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”