Regler för genomfartsbokning 2021

  • Genomfartsbokning är inte tillåten online, kontakta Ålandstrafiken.
  • Genomfartsbokning (fasta Åland – Finland vv): Tillåten bokning görs endast via Ålandstrafikens kontor på alla turer på Norra och Södra linjen utom följande:
  1. Fredag (v. 1–23 och 34–52): kl. 16:00 Långnäs–Galtby.
  2. Fredag (v. 24–38): kl. 16:00 Långnäs–Kökar, kl. 18:50 Kökar–Galtby.
  3. Söndag (v. 1–23 och 34–52): kl. 11:05 och kl. 16:35 Osnäs–Åva, kl. 12:25 och kl. 18:15 Torsholma–Hummelvik, kl. 15:15 Galtby–Långnäs.
  4. Söndag (v. 24–38): kl. 12:45 och kl. 18:35 Osnäs– Åva, kl. 14:15 och kl. 20:00 Torsholma–Hummelvik, kl. 15:30 Galtby– Kökar, kl. 18:45 Kökar–Långnäs.
  • Antalet platser är begränsade till 3 (13,5 m) och gäller endast lätta fordon utan släp.
  • För bokade resor ändhamn–ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan.
  • Fordon som bokar resan till fasta Åland, Vårdö eller riket utan övernattning i skärgården erlägger alltid genomfartstaxa. Undantaget är beviljad bokningsrätt till skärgårdstaxa.
  • Specialregel för Hummelvik/Vårdö; Mopeder, motorcyklar, personbilar och bussar reser enligt skärgårdstaxa i riktning Osnäs > Hummelvik om bokningsbekräftelse från turistanläggning i Vårdö skickats till Ålandstrafikens kontor, samt i motsatt riktning Hummelvik > Osnäs om betalningskvitto på övernattning från turistanläggning i Vårdö senaste natt har skickats till Ålandstrafikens kontor.