Regler för genomfartsbokning 2019

 • Genomfartsbokning, resa ändhamn-ändhamn, via onlinebokningen är inte tillåtet. Giltig genomfartsbokning kan endast göras via Ålandstrafiken.
 • Genomfartstrafik, d.v.s. fordon som fortsätter resan fasta Åland-riket v.v. samma dag utan övernattning i skärgården betalar alltid GENOMFARTSTAXA.
 • Åländska ideella föreningar beviljas bokningsrätt samt rabatt på genomfartstaxa (dock ej högsäsong 17/6-11/8 2019), då platserna bokas av föreningen utnämnd ansvarsperson. Resan bör ha med föreningens verksamhet att göra.
 • Antalet bokningsbara genomfartsplatser är begränsade till 3 per tur och gäller endast låg personbil, maxhöjd 1,8 m inkl. taklast.
 • Genomfartsbokning tillåts på alla turer på Norra linjen och Södra linjen, förutom följande:
 1. Fre kl. 18:15 (H 17:30/19:30) Hummelvik>Torsholma, samt kl. 21:25 (H 20:35/22:35) Åva>Osnäs
 2. Fre kl. 16:00 Långnäs>Galtby
 3. Sön kl. 12:20 Osnäs>Åva, samt kl. 13:30 Torsholma>Hummelvik
 4. Sön kl. 15:10 Osnäs>Åva, samt kl. 16:30 Torsholma>Hummelvik
 5. Sön kl. 18:00 (H 18:15) Osnäs>Åva, samt kl. 19:30 Torsholma>Hummelvik
 6. Sön kl. 15:15 (H 15:30) Galtby>Långnäs
 • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”.