Regler för godstransport 2019

  • Godstransport bokas alltid via Ålandstrafiken för last från ändhamn till mellanhamn eller från mellanhamn till ändhamn för SKÄRGÅRDSTAXA. Det innebär att last från ändhamn till ändhamn inte får medföras på samma resa som last till eller från mellanhamn.
  • För transport till/från skärgårdskommun tillåts bokning av tomt fordon i ena riktningen
  • Godstransportör registrerad i en åländsk skärgårdskommun avbokar/ändrar senast 12 h före avgång under högsäsong (17/6-11/8) utan avgift. För övriga säsonger gäller 6 h före avgång. Avbokningar gjorda senare än 12 h resp. 6 h före avgång debiteras 200 % av ordinarie biljettavgift.  
  • Övriga godstransportörer avbokar senast 24 h före avgång utan avgift. Avbokningar gjorda senare än 24 h före avgång debiteras 200 % av ordinarie avgift. 
  • Fordon som inte överhuvudtaget avbokar sin reserverade plats noteras då som en "no-show", debiteras 40 euro i avgift.
  • För last ändhamn till ändhamn hänvisar vi godstransportörer till de privata rederierna, men om godstransportör, utan att boka, väljer att transportera gods från ändhamn till ändhamn betalas/faktureras alltid GENOMFARTSTAXA oavsett övernattning i skärgården
  • Godstransportör skall på begäran överlämna kopia av frakthandlingarna till färjans besättning samt medverka till kontroll av lastens innehåll. Stickprover kan utföras av Landskapsregeringen utsedd personal
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler