Regler för godstransport 2017

  • Godstransport bokas alltid via Ålandstrafiken för last från ändhamn till mellanhamn eller från mellanhamn till ändhamn för SKÄRGÅRDSTAXA. Det innebär att last från ändhamn till ändhamn inte får medföras på samma resa som last till eller från mellanhamn.
  • För transport till/från skärgårdskommun tillåts bokning av tomt fordon i ena riktningen
  • Godstransportör bokar/ändrar/avbokar och uppger fordonets totalvikt direkt till Ålandstrafiken (ord. öppettider) så snart som möjligt, men senast 2 h före avgång i starthamn
  • Fordon som bokat plats, men ändrar/avbokar sin plats senare än 2 h före avgång i starthamn faktureras ordinarie biljettavgift
  • Fordon som inte avbokar reserverad plats inom utsatt tid betalar ordinarie biljettavgift
  • Fordon som inte överhuvudtaget avbokar sin reserverade plats noteras då som en "no-show"
  • Godstransportör med minst no-shows har förtur vid den konkurrensneutrala fördelningen av långtidsbokningar
  • För last ändhamn till ändhamn hänvisar vi godstransportörer till de privata rederierna, men om godstransportör, utan att boka, väljer att transportera gods från ändhamn till ändhamn betalas/faktureras alltid GENOMFARTSTAXA oavsett övernattning i skärgården
  • Godstransportör skall på begäran överlämna kopia av frakthandlingarna till färjans besättning samt medverka till kontroll av lastens innehåll. Stickprover kan utföras av Landskapsregeringen utsedd personal
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler