Regler för godstransport 2020

  • Godstransport bokas endast hos Ålandstrafiken. Det är tillåtet att föra gods till och från skärgården under samma dag för skärgårdstaxa. Det är tillåtet att åka med tom last ena vägen till/från skärgården under samma dag för skärgårdstaxa. Det är tillåtet att efter övernattning i åländsk skärgårdskommun (med undantag för Vårdö) fortsätta resan med tom last eller med ny last för skärgårdstaxa.
  • Det är inte tillåtet att boka samma gods eller tomt fordon ändhamn-ändhamn för skärgårdstaxa, varken samma dag eller efter övernattning i skärgårdskommun (med undantag för Vårdö). Dessa kunder hänvisas till privata rederier. Om godstransportör ändå väljer att åka obokad utan last eller med samma last ändhamn-ändhamn samma dygn, eller efter övernattning i skärgårdskommun, betalas alltid genomfartstaxa. Undantag i regeln gällande taxa och bokningsrätt kräver beviljat beslut.
  • Godstransportör registrerad i åländsk skärgårdskommun (med undantag för Vårdö) och med verksamhet i hemkommunen har rätt att boka flera tur-/returresor med start från skärgården inom samma dygn för skärgårdstaxa, dock får fordonet inte ha samma last ändhamnändhamn eller köra tomt ändhamn-ändhamn inom samma dygn.
  • Godstransportör registrerad i en åländsk skärgårdskommun avbokar/ombokar utan avgift snarast möjligt, dock senast 12 h före avgång högsäsong (15/6–9/8 2020), 6 h före avgång låg- och mellansäsong. Av- eller ombokningar gjorda senare än 12 h/6 h före avgång debiteras 200% av ordinarie biljettavgift.
  • Övriga godstransportörer avbokar/ombokar utan avgift snarast möjligt, dock senast 24 h före avgång hela året. Av- eller ombokningar gjorda senare än 24 h före avgång debiteras 200% av ordinarie.
  • No-show för godstransportörer debiteras med 200% av ordinarie biljettavgift + 40 €.
  • Ombokning av resa till annan avgång samma dag får göras senast 2 h före bokad avgång hos Ålandstrafiken måndag-fredag kl. 10-17 utan att avbokningsavgift faktureras.
  • Traktor, traktorsläp, dumpers, skogskran, markvält och andra tunga maskiner inom jord och skogsbruk samt markberedning räknas som nyttotrafik om transporten/tjänsten utförs av anlitat företag registrerat med FO-nummer och får boka plats enligt priset för X-Large, likaså lyder de under samma avbokningstider och -regler som övriga godstransportörer.