Regler för onlinebokning 2019

  • Privatkunder registrerar sig själva via onlinebokningen och erhåller kundnummer med personlig inloggning och lösenord. Obligatoriska uppgifter är namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Endast kundnummer med formatet AT-***** godkänns. För mer information se Registerbeskrivning.
  • För att boka online skall kunden godkänna fastslagna boknings-/avboknings- och ändringsregler.
  • Alla fordonstyper kan bokas via onlinebokningen med undantag för bokning av skärgårdsfordon (s.k. skärgårdsplatser), fordon för genomfart, fordon för gods- och bränsletransporter, samt bussar.
  • Onlinebokningar erhåller 20 % rabatt från ordinarie biljettavgifter.
  • Bokad fordonplats kan ändras/avbokas senast 24 h före avgång under högsäsong eller 12 h före avgång övriga säsonger i starthamn online eller via Ålandstrafiken under ordinarie öppettider för att få förbetald biljettavgift returnerad -5 euro exp. avgift. För återbetalning uppge ditt bokningsnummer, namn, adress, kontonummer (IBAN och BIC) och personsignum. 
  • Fordon berättigade till rött och röd-gult årskort (personer med skärgårdskommun som hemkommun) skall ändra/avboka senast 24 h före avgång under högsäsong eller 3 h före avgång övriga säsonger innan 20 euro faktureras kunden.
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”.