Regler för onlinebokning 2021

  • Kundregistrering: Du registrerar dig endast en gång, behåll ditt kundnummer för framtida bokningar och årskortsköp. Samtliga fordon som bokas via Ålandstrafiken per telefon, e-post och på kontoret samt online ska registrera sig. Obligatoriska uppgifter för kundregistrering är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Rabatt: Förbetalda biljetter som bokas online erhåller –20%/–80% från ordinarie biljettavgifter (förutom Föglölinjen).
  • Bilplatser: Bokas i huvudsak för resor till och från mellanhamn.
  • Genomfartsbokning är inte tillåten online, kontakta Ålandstrafiken.
  • Alla fordonstyper kan bokas online med undantag för traktor, traktor och släp, fordon gör gods- och bränsletransporter och bussar. 
  • Kundens ansvar att boka rätt höjd och längd: Landskapsregeringen är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats p.g.a. felangiven höjd och längd.
  • Ändring och avbokning: Ska göras senast 24 h före avgångstid om inte annat anges. Bokade fordon som avbokar senare faktureras 20 euro avbokningsavgift. Fordon som inte avbokar resan alls (no show) faktureras 40 euro avgift. Bokat fordon kan inte ombokas/avbokas via färjan. Mer info se ”Bokningsregler 2021”.
  • Avbokas platsen senast 24 h (om inte annat anges) före avgångtid återbetalas förbetald biljettavgift (-5 euro expeditionsavgift), kontakta Ålandstrafiken.