Regler för onlinebokning 2020

  • Privatkunder registrerar sig en gång online och erhåller AT-kundnummer med personlig inloggning och lösenord. Obligatoriska uppgifter är namn, adress, mobiltelefonnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Endast kundnummer med formatet AT-***** godkänns. För mer information se "Registrering av resenärer".
  • När kund bokat fordonsplats ombord på skärgårdsfärjorna har kunden godkänt fastslagna boknings-/ändrings-/avbokningsregler inklusive avgifterna.
  • Förbetald biljett via Paytrail i samband med bokning online erhåller -20% från ordinarie pris (gäller ej Föglölinjen).
  • Bilplatser bokas i huvudsak för resor till/från mellanhamn om inte annat anges och kan göras ända fram till 1 h före avgång i starthamn online om inte annat anges.
  • Alla fordonstyper kan bokas online med undantag för av traktor, traktor och släp, fordon för genomfart, fordon för gods- och bränsletransporter, samt bussar.
  • Bokningen gäller vald rutt, datum, avgångstid och berättigar inte till annan resa utan gjord om-/avbokning online eller via Ålandstrafiken. 
  • Avbokas platsen senast 24 h resp. 12 h före avgång i starthamn återbetalas förbetald biljettavgift/resa (-5 euro expeditionsavgift). För återbetalning uppge ditt bokningsnummer, namn, adress, kontonummer (IBAN och BIC) och personsignum. 
  • Plats som inte nyttjas faktureras för no-show.
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Ändrings-/avbokningsregler”.