Generella ändrings-/avbokningsregler 2018

  • Fordon ändras/avbokas online eller via Ålandstrafiken, under ordinarie öppettider, om inte annat anges.
  • Om avbokning sker utanför Ålandstrafikens ordinarie öppettider hänvisas kunden till onlinebokningen.
  • Fordon med grönt årskort och fordon utan årskort kan ändra/avboka sin fordonsplats senast 6 h före avgång i starthamn online eller via Ålandstrafiken under ordinarie öppettider för att få förbetald biljettavgift returnerad -5 euro exp. avgift. För återbetalning uppge ditt bokningsnummer, namn, adress, kontonummer (IBAN och BIC) och personsignum.
  • Avbokas resan för sent (senare än 2 h eller 6 h före avgång) faktureras kunden ordinarie biljettavgift om resan är obetald. Fordon som bokat plats online, men ändrat/avbokat sin plats senare än 6 h före avgång får inte återbetalat sin biljettavgift för sen ändring/avbokning. Fakturakunder faktureras ordinarie biljettavgift för sen ändring/avbokning. Fordon med årskort faktureras 50 % av ordinarie biljettavgift för sen ändring/avbokning.  
  • Ombokning av resa till annan avgång samma dag får göras senast 2 h före bokad avgång hos Ålandstrafiken under ordinarie öppettider utan att avbokningsavgift faktureras.
  • Fordon berättigade till rött årskort (personer med skärgårdskommun som hemkommun och fordonet registrerat på Åland) ska ändra/avboka senast 2 h före avgång, i första hand online, i andra hand till Ålandstrafiken (ordinarie öppettider). Kvällar och helger får kunden meddela direkt till färjan, men kontaktar Ålandstrafiken närmast kommande arbetsdag för att undvika avbokningsavgift. 
  • Fordon med rött årskort som inte avbokar reserverad fordonsplats/uteblir helt erhåller bokningsförbud under 1 månad vid minst 3 konstaterade "icke-avbokningar". Fordon med grönt årskort och fordon utan årskort erhåller bokningsförbud under 1 år vid minst 3 konstaterade "icke-avbokningar".
  • Avbokningsavgiften uppbärs inte om det finns en godtagbar orsak till att ändrings-/avbokningstiden inte följts. Orsaken meddelas samtidigt då fordonsplatsen avbokas. Anses orsaken vara godtagbar ska kunden inom 1 vecka lämna in intyg. Kund som inte avbokat sin plats kan inte i efterhamn föra fram "godtagbar orsak".
  • Färjorna bokar/avbokar endast skärgårdsplatser. Färjorna avbokar/ombokar inte bokade avgångar. Om färjan ger klartecken till att fordon får plats ombord fråntar inte bokade kunder, med eller utan årskort, ansvaret att avboka inom utsatt tid.