Generella ändrings-/avbokningsregler 2019

  • Fordon ändras/avbokas online eller via Ålandstrafiken, under ordinarie öppettider, om inte annat anges.
  • Om avbokning sker utanför Ålandstrafikens ordinarie öppettider hänvisas kunden till onlinebokningen.
  • Fordon med grönt, grön-gult årskort och fordon utan årskort kan ändra/avboka sin fordonsplats senast 24 h före avgång under högsäsong (17/6-11/8) och övriga säsonger 12 h före avgång i starthamn online eller via Ålandstrafiken under ordinarie öppettider för att få förbetald biljettavgift returnerad -5 euro exp. avgift. För återbetalning uppge ditt bokningsnummer, namn, adress, kontonummer (IBAN och BIC) och personsignum. Avbokas resan för sent faktureras kunden 20 euro.  
  • Fordon berättigade till rött och röd-gult årskort (personer med skärgårdskommun som hemkommun och fordonet registrerat på Åland) ska ändra/avboka senast 24 h före avgång under högsäsong (17/6-11/8) och övriga säsonger 3 h före avgång, i första hand online, i andra hand till Ålandstrafiken (ordinarie öppettider). Avbokas resan för sent faktureras kunden 20 euro. 
  • Avbokningsavgiften uppbärs inte om det finns en godtagbar orsak till att ändrings-/avbokningstiden inte följts. Orsaken meddelas samtidigt då fordonsplatsen avbokas. Anses orsaken vara godtagbar ska kunden inom 1 vecka lämna in intyg. Kund som inte avbokat sin plats kan inte i efterhamn föra fram "godtagbar orsak".
  • Färjorna bokar/avbokar endast skärgårdsplatser. Färjorna avbokar/ombokar inte bokade avgångar. Om färjan ger klartecken till att fordon får plats ombord fråntar inte bokade kunder, med eller utan årskort, ansvaret att avboka inom utsatt tid.