Ändrings-/avbokningsregler 2021

 • Bokning, ändring och avbokning: Kan göras senast 1 h före avgångstid om inte annat anges.
 • Ändring och avbokning: Ska göras senast 24 h före avgångstid om inte annat anges. Bokade fordon som avbokar senare faktureras 20 euro avbokningsavgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift). Fordon som inte avbokar resan alls (no show) faktureras 40 euro avgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift + 40 euro). Lätta fordon som ej förbetalat sin biljett debiteras även ordinarie biljettavgift. Bokat fordon kan inte ombokas/avbokas via färjan. Mer info se ”Bokningsregler 2021”.
 • Fordon/passagerare ska vara klara att köra ombord 5/10/15 minuter före annonserad avgångstid, se närmare respektive turlista. Fordon som anländer senare förlorar sin bokade plats utan att få sin förbetalda biljett återbetald. 
 • Avbokas platsen senast 24 h (om inte annat anges) före avgångtid återbetalas förbetald biljettavgift (-5 euro expeditionsavgift), kontakta Ålandstrafiken.
 • Ombokning av resa till annan avgång samma dag får göras senast 2 h före bokad avgång resedagen via Ålandstrafikens kontor (ord.öppettider) utan att avbokningsavgift debiteras. Gäller både lätta fordon och tunga nyttofordon.
 • Fordon med Grönt, Grön-Gult årskort eller utan årskort avbokar/ombokar utan avgift senast 24 h före avgång från starthamn under högsäsong (vecka 24–33). För övriga säsonger gäller 12 h före avgång.
 • Fordon med Rött eller Röd-Gult årskort avbokar/ombokar utan avgift senast 6 h före avgång under högsäsong (vecka 24–33). För övriga säsonger gäller 3 h före avgång.
 • Godstransportör och övrig tung nyttotrafik inkl. buss registrerad i en skärgårdskommun avbokar/ombokar utan avgift snarast möjligt, dock senast 12 h före avgång under högsäsong (vecka 24–33). För övriga säsonger gäller 6 h före avgång.
 • Övriga godstransportörer och tung nyttotrafik inkl. buss avbokar/ombokar utan avgift snarast möjligt, dock senast 24 h före avgång hela året.
 • Beställd tur/invikning som inte nyttjas debiteras 80 euro. Avbokningstiden är den samma som den tid man senast kan beställa/boka turen.
 • Missnöje över tilläggsavgift; Avgift för sen avbokning och no-show debiteras inte om kunden kan visa godtagbar orsak. Godtagbar orsak kan t.ex. vara sjukdom, vård av sjukt barn, trafikolycka, andra omfattande trafikstörningar eller att aktuellt fordon har gått sönder. Om kund anser sig ha godtagbar orsak till att avbokning inte kunde ske i rätt tid eller till att kunden uteblev från bokad resa, beställningstur eller bränsletur ska kunden meddela det till Ålandstrafikens kontor i samband med sin sena avbokning eller senast inom en vecka efter den resdag som avgiften hänför sig till. Om Ålandstrafiken bedömer att orsaken som sådan är godtagbar ska kunden senast inom tre veckor lämna in verifikation/bevis på orsaken. Kund som inte framfört godtagbar orsak inom nämnda tid kan inte föra fram godtagbar orsak senare.