Ändrings-/avbokningsregler 2020

 • Fordon ombokas/avbokas online, eller via Ålandstrafiken under ordinarie öppettider, om inte annat anges. Avbokning utanför Ålandstrafikens ordinarie öppettider hänvisas till onlinebokningen.
 • Ombokning av resa till annan avgång samma dag får göras senast 2 h före bokad avgång hos Ålandstrafiken (ord. öppettider) utan att avbokningsavgift faktureras.
 • Fordon som anländer senare än 5/10/15 minuter innan avgångstid (se turlistan) förlorar sin bokade plats utan att få förköpt biljettavgift återbetald.
 • Färjan ombokar/avbokar inte kundens plats även om de ger kunden klartecken att komma med på annan avgång än bokad tur.
 • Fordon med Grönt, Grön/Gult årskort eller utan årskort avbokar/ombokar utan avgift senast 24 h före avgång under högsäsong (15/6–9/8 2020). För övriga säsonger gäller 12 h före avgång. Av- och ombokningar gjorda senare än 24 h resp. 12 h före avgång faktureras 20 euro i avgift (gäller ej moped, cykel och cykelsläp).
 • Fordon med rött eller röd/gult årskort avbokar/ombokar utan avgift senast 24 h före avgång under högsäsong (15/6–9/8 2020). För övriga säsonger gäller 3 h före avgång. Av- och ombokningar gjorda senare än 24 h resp. 3 h före avgång faktureras 20 euro i avgift (gäller ej moped, cykel och cykelsläp).
 • Godstransportör registrerad i en åländsk skärgårdskommun avbokar/ombokar utan avgift snarast möjligt, dock senast 12 h före avgång högsäsong (15/6–9/8 2020), 6 h före avgång låg- och mellansäsong. Av- eller ombokningar gjorda senare än 12 h/6 h före avgång debiteras 200% av ordinarie biljettavgift.
 • Övriga godstransportörer avbokar/ombokar utan avgift snarast möjligt, dock senast 24 h före avgång hela året. Av- eller ombokningar gjorda senare än 24 h före avgång debiteras 200% av ordinarie.
 • No-show betyder att kunden inte har avbokat sin plats och faktureras 40 euro i avgift. Gäller även om kunden väljer en annan avgång än den bokade avgången. Bokat utrymme ska nyttjas eller avbokas till förmån för andra resenärer.
 • Beställningstur som inte nyttjas faktureras 80 euro. Avbokningstiden är den samma som den tid man senast kan beställa/boka turen. 
 • Om kund anser sig ha godtagbar orsak till att avgift för sen avbokning eller no-show inte bör faktureras meddelar kunden det till Ålandstrafiken samtidigt som kunden avbokar sin plats eller närmast kommande kontorsdag. Anses orsaken vara godtagbar ska kunden inom en (1) vecka inlämna verifikation till varför man inte kunde avboka resan inom utsatt tid. Kund som inte avbokat sin plats kan inte i efterhand föra fram ”godtagbar orsak”.
 • Återbetald biljettavgift för fordon utan årskort: Avbokas platsen senast 24 h resp. 12 h före avgång i starthamn återbetalas förbetald biljettavgift/resa (-5 euro expeditionsavgift). För återbetalning uppge ditt bokningsnummer, namn, adress, kontonummer (IBAN och BIC) och personsignum.