Generella bokningsregler 2021

 • Bilplatser: Bokas i huvudsak för resor till och från mellanhamn. 
 • Fordon/passagerare ska vara klara att köra ombord 5/10/15 minuter före annonserad avgångstid, se närmare respektive turlista. Fordon som anländer senare förlorar sin bokade plats utan att få sin förbetalda biljett återbetald. 
 • Incheckning sker före ombordkörning eller direkt efter avgång. Föraren stannar i fordonet tills biljett- och passagerarkontroll är gjord.
 • Kundens ansvar att boka rätt höjd och längd: Landskapsregeringen är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats p.g.a. felangiven höjd och längd. 
 • Kundens ansvar att ha giltig biljett: Ha kontanter, betalkort, vouchers, förbetald biljett od tillgängliga innan ombordkörning så färjan kan avgå i tid. Giltiga årskort ska vara fastklistrade i vindrutans nedre vänstra hörn. Förare med personligt årskort ska uppvisa aktuellt årskort.
 • Rabatt: Förbetalda biljetter som bokas online erhåller –20%/–80% från ordinarie biljettavgifter (förutom Föglölinjen).
 • Biljetter till ordinarie pris säljs av färjpersonalen. 
 • Passagerare åker gratis.
 • Isturlistor: I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till turlistorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av isturlistor. Information om ibruktagandet av isturlistor publiceras i lokalpressensamt på www.alandstrafiken.ax, senast 7 dagar innan isturlistorna tas i bruk.
 • Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som kan förekomma i turlistan och förbehåller sig även rätten till ändringar.
 • Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra Force Majeure liknande omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer ställas in. Sjuktransporter bryter alltid ordinarie turlista.