Generella bokningsregler 2020

 • När kund bokat fordonsplats ombord på skärgårdsfärjorna har kunden godkänt fastslagna boknings-/ändrings-/avbokningsregler inklusive avgifterna.
 • Bilplatser bokas i huvudsak för resor till/från mellanhamn om inte annat anges och kan göras ända fram till 1 h före avgång i starthamn online eller via Ålandstrafiken om inte annat anges.
 • Alla fordonstyper kan bokas online med undantag för av traktor, traktor och släp, fordon för genomfart, fordon för gods- och bränsletransporter, samt bussar.
 • Kunden ansvarar för korrekt bokning av höjd, längd, bredd och vikt. Är fordonet högre/längre/bredare/tyngre kommer fordonet med i mån av utrymme. 
 • Ålands landskapsregering är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats ombord p.g.a. felangiven höjd/längd/bredd/vikt.
 • Åländska ändhamnar är Hummelvik, Långnäs och Svinö, fastländska ändhamnar är Osnäs och Galtby. Övriga hamnar i skärgården kallas mellanhamnar. 
 • Resor mellan mellanhamnar är avgiftsfria. Passagerare åker gratis. 
 • Giltig biljett är årskort fastklistrat i fordonets vindruta, uppvisat personligt årskort, vouchers och förbetald biljett. Notera att även fakturakunder ska checkas in vid ombordkörning och skriva på fakturaunderlaget.
 • Bokningen gäller vald rutt, datum, avgångstid och berättigar inte till annan resa utan gjord om-/avbokning online eller via Ålandstrafiken. 
 • Följande turer är inte möjliga att boka via Ålandstrafiken eller online: Svinö-Degerby v.v., Långnäs-Överö v.v. med undantag för bussar som kan boka plats via Ålandstrafiken Svinö-Degerby v.v.
 • Fordon som anländer senare än 5/10/15 minuter innan avgångstid (se turlistan) förlorar sin bokade plats utan att få förköpt biljettavgift återbetald. 
 • Fordon skall vid behov kunna flyttas av sin förare.
 • Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som kan förekomma i turlistan och förbehåller sig rätten till ändringar.
 • Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i turlistan ske eller turer ställas in.
 • I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till turlistorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av särskilda isturlistor. Informationen publiceras i lokalpressen samt på hemsidan senast 7 dagar innan isturlistorna tas i bruk.
 • Sjuktransporter bryter alltid ordinarie turlista.