Generella bokningsregler 2019

 • För att kunna boka fordonsplats ombord på skärgårdsfärjorna ska kunder godkänna fastslagna boknings-/ändrings- och avbokningsregler.
 • Åländska ändhamnar är Hummelvik, Långnäs och Svinö, fastländska ändhamnar är Osnäs och Galtby. Övriga hamnar i skärgården kallas mellanhamnar.
 • Bokning av fordon kan göras ända fram till 1 h före avgång i starthamn online (www.alandstrafiken.ax) eller via Ålandstrafiken (ord. öppettider), tel. +358 (0)18 25 600 om inte annat anges.
 • Bilplatser bokas i huvudsak för resor till/från mellanhamn online eller via Ålandstrafiken (ord. öppettider) om inte annat anges.
 • Följande turer är inte möjliga att boka via Ålandstrafiken eller online: Svinö-Degerby v.v., Långnäs-Överö v.v. med undantag för bussar som kan boka plats via Ålandstrafiken Svinö-Degerby v.v.
 • Följande turer kan beställas direkt till respektive färja: Svinö-Degerby v.v., Enklinge-Kumlinge v.v., Asterholma-Lappo-Torsholma v.v. och Åva-Jurmo v.v.
 • Fordon som anländer senare än 5/10/15 minuter innan avgångstid (se turlistan) förlorar sin bokade plats utan att få förköpt biljettavgift återbetald. 
 • Fordon skall vid behov kunna flyttas av sin förare.
 • Kunden ansvarar för korrekt bokning av höjd, längd, vikt och passagerarantal, är fordonet högre/längre/tyngre kommer fordonet med i mån av utrymme.
 • Landskapsregeringen är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats ombord p.g.a. felangiven höjd/längd/vikt.
 • Giltig biljett är årskort klistrat nertill på insidan av vindrutans glas på förarsidan och/eller synlig biljett på instrumentpanelen. Notera att även årskort och fakturakunder ska registreras vid ombordkörning.
 • Om beviset för betald avgift förekommer uppbärs tilläggsbetalning för genomfart.
 • Resor mellan mellanhamnar är avgiftsfria.
 • I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till turlistorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av särskilda isturlistor. Informationen publiceras i lokalpressen samt på www.alandstrafiken.ax senast 7 dagar innan isturlistorna tas i bruk.
 • Sjuktransporter bryter alltid ordinarie turlista.
 • Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som kan förekomma i turlistan och förbehåller sig rätten till ändringar. Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i turlistan ske eller turer ställas in.