Registrering av resenärer fr.o.m. januari 2014

  • Enligt 4 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunförvaltningen (PUL) får personuppgifter registreras med anledning av att ett kundförhållande som har en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet. De grundläggande kraven för behandling av personuppgifter finns i 3 § PUL.
  • Ålandstrafiken (Ålands landskapsregering) lämnar ut personuppgifter till tredje part endast ifall mottagaren har rätt med stöd av lag att använda uppgifterna
  • Fr.o.m. mars 2014 godkänns endast kundnummer med formatet AT-***.
  • Privatkunder registrerar sig själva via webben fr.o.m. 6/3 2014 och erhåller kundnummer med personlig inloggning och lösenord. Obligatoriska uppgifter är namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Företagskunder registrerar sig hos Ålandstrafiken och erhåller kundnummer för fakturaunderlag. Obligatoriska uppgifter är företagsnamn, adress, faktureringsadress, FO-nummer, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Det är tillåtet med 1-2 kundnummer per person/företag
  • Privatperson/företag/förening med årskortsfordon kan ha flera årskortsfordon på samma AT-kundnummer, men behöver ett till AT-kundnummer för fordon utan årskort/alternativa reg.nr
  • Företag/resebyrå/camping har ett AT-kundnummer för online bokning med rabatt, samt ett AG-kundnummer för fakturabokningar såsom husvagnar/husvagnsekipage/bussar
  • Den person/ansvarsperson som bokar en grupp privat, inom en förening eller till en camping är den part som Ålandstrafiken ingår kundavtalet med
  • Kontakta Ålandstrafiken för registrering av separata kundnummer