Registrering av resenärer fr.o.m. januari 2014

  • Fr.o.m. mars 2014 godkänns endast kundnummer med formatet AT-***.
  • Privatkunder registrerar sig en gång online fr.o.m. 6/3 2014 och erhåller AT-kundnummer med personlig inloggning och lösenord. Obligatoriska uppgifter är namn, adress, mobiltelefonnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Företagskunder registrerar sig hos Ålandstrafiken och erhåller kundnummer för fakturaunderlag. Obligatoriska uppgifter är företagsnamn, FO-nummer, faktureringsadress, mobiltelefonnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer.
  • Det är tillåtet med 1 kundnummer per person/företag.
  • Privatperson/företag/förening med årskortsfordon kan ha flera årskortsfordon på samma AT-kundnummer.
  • Den person/ansvarsperson som bokar en grupp privat, inom en förening eller till en camping är den part som Ålandstrafiken ingår kundavtalet med.
  • Företag/resebyrå/camping kan ha ett AT-kundnummer för online bokning med rabatt, samt ett AG-nummer för fakturabokningar (t.ex bokade turistgrupper, bussar).
  • Kontakta Ålandstrafiken för registrering av separata kundnummer.
  • Ålandstrafiken (Ålands landskapsregering) lämnar ut personuppgifter till tredje part endast ifall mottagaren har rätt med stöd av lag att använda uppgifterna.

Enligt 4 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunförvaltningen (PUL) får personuppgifter registreras med anledning av ett kundförhållande som har saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet. De grundläggande kraven för behandling av personuppgifter finns i 3 § PUL.