Regler för bokning av skärgårdsfordon 2019

För personer permanent bosatta i åländsk skärgårdskommun finns ett visst antal personbilplatser reserverade, s.k. skärgårdsplatser. Skärgårdsplatser gäller för låga fordon med maxhöjd 1,8 m, maxlängd 4,5 m och maxbredd 2 m, men även paketbil får bokas i mån av möjlighet. Platserna är inte bokningsbara i systemet utan kan endast bokas direkt till respektive färja.
Antal skärgårdsplatser fr.o.m. 22/6 2019 (ÅLR 2018/9771, Nr. 35):

Norra linjen Åva-Osnäs vv:
(M/S Viggen) låg- och mellansäsong 2 bilplatser, högsäsong 4 bilar.

Norra linjen Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma vv:
(M/S Alfågeln) låg-, mellan- och högsäsong 5 bilar. 
(M/S Knipan) låg- och mellansäsong 2 bilar.
(M/S Ejdern) högsäsong 4 bilar.

Norra linjen Brändö-Kumlinge vv fr.o.m. 1/9 2019:
(M/S XXX) mellan- och lågsäsong 2 bilar.

Tvärgående linjen Långnäs-Överö-Snäckö vv:
(M/S Odin) låg-, mellan- och högsäsong 2 bilar.

Södra linjen Långnäs-Sottunga-Kökar vv:
(M/S Skiftet) låg- och mellansäsong 4 bilar.
(M/S Gudingen) låg-, mellan- och högsäsong 4 bilar(4 bilar på bränsleturerna).
            
(M/S Knipan) högsäsong 4 bilar.

Södra linjen Kökar-Galtby vv:
(M/S Skiftet) låg- och mellansäsong 2 bilar.
(M/S Gudingen) högsäsong 2 bilar. 

  • Skärgårdsfordon kan bokas 72 h till 15 min före avgångstid från starthamn på förhand hos färjans befäl och avbokas senast 30 min före avgång direkt till färjans befäl. Platsen avbokas senast 3 h före avgång. Avbokningar gjorda senare än 3 h för eavgång debiteras 20 euro i avgift. No-show betyder att kunden inte har avbokat sin plats och debiteras 40 euro i avgift. 
  • På bränsleturer gäller inte skärgårdsplatser med undantag M/S Gudingen på södra linjen.
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”.