Bokning av skärgårdsplats 2021

Skärgårdsplatser är platser som bara kan bokas av privatpersoner och företag som enligt befolkningsdatasystemet/företagsregistret har Vårdö, Brändö, Kumlinge, Sottunga, Föglö eller Kökar som hemkommun (i dessa villkor benämnda som ”Skärgårdskommuner”). De kan bokas trots att turen i övrigt redan är fullbokad. Skärgårdsplatser är avgiftsbelagda från ändhamn.

Skärgårdsplats kan bokas för fordon utan släp med maxhöjd 2,1 m, maxlängd 4,5 m och maxbredd 2 m. Även paketbil kan bokas i mån av möjlighet. Skärgårdsplats kan bokas 72 h till 1 h före avgång. Bokningen görs online eller via Ålandstrafikens kontor. En skärgårdsplats per avgång kan bokas/avbokas direkt till respektive färja. Skärgårdsplats kan avbokas senast 6 h före avgång vecka 24-33, resten av året 3 h före avgång.

Norra linjen Åva-Osnäs v.v.:
(M/S Viggen) låg- och mellansäsong 2 bilar, högsäsong 4 bilar

Norra linjen Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma v.v.:
(M/S Alfågeln) låg-, mellan- och högsäsong 5 bilar

Norra linjen Torsholma-Lappo-Asterholma-Kumlinge-Enklinge v.v.:
(M/S Ejdern) låg-, mellan- och högsäsong 2 bilar

Tvärgående linjen Långnäs-Överö-Snäckö v.v.:
(M/S Odin) låg-, mellan- och högsäsong 2 bilar

Södra linjen Långnäs-Sottunga-Kökar v.v.:
(M/S Skiftet) låg-, mellan- och högsäsong 4 bilar
(M/S Gudingen) låg- och mellansäsong 4 bilar (4 bilar på bränsleturerna)
(M/S Knipan) högsäsong 4 bilar

Södra linjen Kökar-Galtby v.v.:
(M/S Skiftet) låg- och mellansäsong 2 bilar
(M/S Gudingen) högsäsong 2 bilar