Bokning av skärgårdsplats

  • Skärgårdsplatser är ett visst begränsat antal platser per avgång som bara kan bokas av privatpersoner och företag som enligt befolknings- och företagsregistret har Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga eller Vårdö som hemkommun. Syftet med skärgårdsplatserna är att möjliggöra för boende i dessa skärgårdskommuner att med kort varsel kunna utföra brådskande ärenden, exempelvis läkarbesök.
  • Skärgårdsplatser kan bara bokas när avgången i övrigt är fullbokad. Antalet skärgårdsplatser per avgång finns redovisade på Ålandstrafikens hemsida.
  • Skärgårdsplatser kan bokas 72 timmar till 1 timme före avgångstiden i den första hamn som aktuell färja enligt tidta-bellen avgår från. Skärgårdsplatser bokas på samma sätt som andra platser, det vill säga online eller genom kontakt med Ålandstrafikens kontor.
  • Vid brådskande behov kan Ålandstrafiken boka in övriga kunders servicefordon på skärgårdsplats på fullbokade turer om deras arbetsresa säkrar servicen i skärgården. Det kan t.ex. vara besök av lantmätare, reparatör för elledningar, mobila master, brådskande läkar- och veterinärbesök samt vid trafikstörningar. Dessa fordon bokas på skärgårdsplats under förutsättning att det inte finns alternativa avgångar för att sköta uppdraget i skärgården, samt att behovet av skärgårdsplats inkommer till Ålandstrafiken per e-post tillsammans med kundnummer, registreringsnummer, datum och avgångstid.

Skärgårdsplatser 2022
Norra linjen Åva-Osnäs v.v.

(M/S Viggen) vecka 1–23 och 34-53 1 bil, vecka 24-33 2 bilar

Norra linjen Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma v.v.

(M/S Alfågeln) vecka 1-53 3 bilar

Södra linjen Långnäs-Sottunga-Kökar v.v.

(M/S Skiftet) vecka 1-53 2 bilar

(M/S Gudingen) vecka 1–23 och 34-53 2 bilar

(M/S Knipan) vecka 24-33 2 bilar

Södra linjen Kökar-Galtby v.v.

(M/S Skiftet) vecka 1–23 och 34-53 1 bil

(M/S Gudingen) vecka 24-33 1 bil