Regler för bokning av skärgårdsfordon 2018

För personer permanent bosatta i åländsk skärgårdskommun finns ett visst antal personbilplatser reserverade, s.k. skärgårdsplatser. Skärgårdsplatser gäller för låga fordon med maxhöjd 1,8 m, maxlängd 4,5 m och maxbredd 2 m, men även paketbil får bokas i mån av möjlighet. Platserna är inte bokningsbara i systemet utan kan endast bokas direkt till respektive färja.

Åva-Osnäs vv:
(M/S Viggen) låg- och mellansäsong 2 bilplatser, högsäsong 4 bilplatser.
Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma vv:
(M/S Alfågeln) låg- och mellansäsong 10 bilplatser morgontur och kvällstur, 5 bilplatser dagstur. Högsäsong 5 bilplatser morgontur och kvällstur, 5 bilplatser dagsturer.
(M/S Knipan) låg- och mellansäsong 2 bilplatser.
(M/S Ejdern) högsäsong 4 bilplatser.
Långnäs-Sottunga-Kökar vv:
(M/S Gudingen) låg- och mellansäsong 4 bilplatser. (M/S Skiftet) låg-, mellan och högsäsong 4 bilplatser.
(M/S Ejdern) låg- och mellansäsong 4 bilplatser.
(M/S Knipan) högsäsong 4 bilplatser.
Kökar-Galtby vv:
(M/S Gudingen) högsäsong 2 bilplatser. (M/S Skiftet) låg- och mellansäsong 2 bilplatser.
Långnäs-Överö-Snäckö vv:
(M/S Odin) låg-, mellan- och högsäsong 2 bilplatser.

  • Skärgårdsfordon kan bokas 72 h till 15 min före avgångstid från starthamn på förhand hos färjans befäl och avbokas senast 30 min före avgång direkt till färjans befäl.
  • På bränsleturer gäller inte skärgårdsplatser med undantag M/S Gudingen på södra linjen
  • Dubbelbokning är inte tillåtet, vid konstaterad dubbelbokning raderas bokningen på den mest bokade turen och kunden informeras. Vid 3 konstaterade dubbelbokningar ges bokningsförbud under 1 månad för skärgårdsbor.
  • Skärgårdsfordon som inte avbokar reserverad bilplats erhåller bokningsförbud under 1 månad vid 3 konstaterade ”icke-avbokningar”.
  • Övrigt, se ”Generella bokningsregler” och ”Generella ändrings-/avbokningsregler”.