Bussbiljetter/busskort

BUSSKORT

Seriekort för vuxna kan köpas med 10, 25 och 50 resor. Vid köp 10 resor ges 10% rabatt, 25 resor 15% rabatt och 50 resor 30% rabatt. Giltighetstiden för 10 och 25 resor är 365 dagar, för 50 resor 90 dagar.

Seriekort för barn kan köpas med 10, 25 och 50 resor. Vid köp av seriekort för barn ges 50% rabatt. Giltighetstiden är 365 dagar. Barn under 6 år reser gratis. Barn 6-11 år reser med halva priset.

Månadskortet är giltigt 30 dagar från första användningen. Vid köp av månadskort skall man ta foto med. 

Vid köp av årskort  betalar man endast för 9 månader. Giltighetstiden är 365 dagar. Vid köp av årskort skall man ta foto med.

Vid köp av 6 månaders kort betalar man endast för 5 månader. Giltighetstiden är 183 dagar. Vid köp av 6 månaders kort skall man ta foto med.

Pensionärskort kan köpas med 10, 25 och 50 resor. Vid köp av pensionärskort ges 30% rabatt. Giltighetstiden är 365 dagar.

Fritidskort för heltidsstuderande finns att köpa för resor under fritiden. Kortet kostar 40 euro och gäller 365 dagar från första användningen. OBS! Gäller ej för resor till/från skolan! Vid köp av fritidskort skall man ta foto med.

Vid köp av nytt kort tas en kortavgift på 5 euro.