Årskort 2018

 1. Grönt årskort á 158 euro gäller för person-, paketbil, pickup eller N2 (maxvikt 12 t) där höjd över 1,8 m är tillåtet. Kortet inkluderar lågt släp med maxhöjden 1,8 m inklusive last. För högt släp tilläggsbetalas mellanskillnaden mellan Ekipage Medium och Ekipage Large (sid. 4 i skärgårdsguiden 2018). Vid förbetalning online eller hos Ålandstrafiken erhålls 10 % rabatt på tilläggssumman för högt släp.
 2. Grönt årskort á 50 euro gäller för mopedbil, MC eller 4-hjuling
 • Kortet berättigar till obegränsat antal resor med fordonet på samtliga linjer till/från skärgården.
 • Observera att årskortet inte gäller för genomfartsresa, dock kan årskortet användas som delbetalning för genomfartsresa.
 • Vid avresa från ändhamn erhålles biljett som ska sparas och överlämnas till biljettförsäljaren vid returresan eller vid fortsatt resa efter övernattning i skärgården.
 • Ett årskort, utformat som en klisterdekal, är knutet till ett fordon och klisterdekalen skall vara fastsatt direkt i vindrutan för att vara giltig som färdbevis. Fordon med årskort som inte uppfyller reglerna för korrekt fastsättning är inte giltigt som färdbevis med påföljden att fordonet dokumenteras och resenären faktureras ordinarie biljettavgift.
 • Årskortet är giltigt 1.1-31.12.2018.
 • Landskapsregeringen återköper inte utlösta årskort, eller ersätter borttappade årskort.
 1. Rött årskort á 158 euro gäller för person-, paket-, husbil, pickup, traktor
  eller N2 (maxvikt 12 t) och inkluderar valfritt släp inkl. husvagn och traktorsläp utan höjdbegränsning
 2. Rött årskort á 50 euro gäller för mopedbil, MC eller 4-hjuling
 • Endast person som är permanent bosatt, eller företag som är registrerat, i en åländsk skärgårdskommun (betalar skatt till skärgårdskommun) samt har sitt fordon registrerat på Åland är berättigad att inneha rött årskort på sitt fordon. Årskortet får inte köpas ut och överlämnas till annan person. Ålandstrafiken lämnar endast ut rött årskort till fordon som är registrerade på Åland.
 • Kortet berättigar till obegränsat antal resor med fordonet på samtliga linjer, till/från/genom skärgården.
 • Genomfart, traktor, traktor + släp bokas/ändras/avbokas hos Ålandstrafiken.
 • Ett årskort, utformat som en klisterdekal, är knutet till ett fordon och klisterdekalen ska vara fastsatt i vindrutan för att vara giltigt som färdbevis. Fordon med årskort som inte uppfyller reglerna för korrekt fastsättning är inte giltigt som färdbevis med påföljden att fordonet dokumenteras och resenären faktureras ordinarie biljettavgift.
 • Årskortet är giltigt 1.1-31.12.2018.
 • Landskapsregeringen återköper inte utlösta årskort, eller ersätter borttappade årskort.