Årskort

 

Årskort säljs via Ålandstrafiken och online på www.alandstrafiken.ax. Gäller för obegränsat antal resor på samtliga linjer till/från skärgården.

Obs! Grönt och grön-gult kort gäller inte för genomfart, men kortet kan användas som delbetalning för genomfartsresa. Fordon i kategori X-Small–Ekipage L får åka utan tilläggsbetalning inom samma dygnom resan från skärgården är obokad.