Byggnadsår: 2001
Passagerarantal: 145
Antal bilar: 42
Telefon: +358 (0)404 879 205

Byggnadsår:
Passagerarantal: 60
Antal bilar: 14
Telefon: +358 (0)400 720 606

Byggnadsår: 1982
Passagerarantal: 99
Antal bilar: 41
Telefon: +358 (0)40 484 0352

Byggnadsår: 2009
Passagerarantal: 250
Antal bilar: 65
Telefon: +358 (0)40 173 3600

Byggnadsår: 1978
Passagerarantal: 99
Antal bilar: 16
Telefon: +358 (0)400 229 260

Byggnadsår: 1985
Passagerarantal: 200
Antal bilar: 24
Telefon: +358 (0)400 350 265

Byggnadsår: 1980
Passagerarantal: 195
Antal bilar: 23
Telefon: +358 (0)40 769 3687

Byggnadsår: 1985
Passagerarantal: 157
Antal bilar: 22
Telefon: +358 (0)400 229 261

Byggnadsår: 1984
Passagerarantal: 70
Antal bilar: 12
Telefon: +358 (0)40 708 2136

Byggnadsår: 1990
Passagerarantal: 244
Antal bilar: 38
Telefon: +358 (0)40 768 2108

Byggnadsår: 1998
Passagerarantal: 250
Antal bilar: 38
Telefon: +358 (0)400 330 455