2021 års färjturlistor och bussturlistor hittas online

Turlistorna finns i PDF-format både för år 2020 och 2021.
De tryckta broschyrerna kommer i början av januari, närmare datum meddelas senare.