Ändrad avgångstid på Enklingelinjen fr.o.m. 4/10

Avg. kl. 18:10 på fredagar Enklinge-Kumlinge tidigareläggs till kl. 17:50.
Ändringen träder i kraft fredag 4 oktober och gäller resten av år 2019.
Enklingelinjens färja +358 (0)400 492 739.