Ändring av trafikuppehållstider på Simskälalinjen fr.o.m. 1/10

Den nuvarande paustiden på måndagar
kl. 12:30-13:30 ändrar fr.o.m. 1/10 till kl. 11:30-12:05. I övrigt samma paustider som tidigare.

Simskälalinjen +358 (0)457 3798 869