Ändringar i Södra linjens turlista för den 6/12 2014

Södra linjens tur Kökar-Långnäs den 6 december 2014 kl. 14:00 senareläggs till kl. 15:00. Turen Långnäs-Kökar kl. 17:30 senareläggs till kl. 18:00.