Ängösundsfärjan kör som vanligt

Ängösunds vajerfärja trafikerar som normalt igen och kan transportera även tyngre fordon.
Ängösundslinjen GSM +358 (0)457 5295 082.