Årskortsförsäljning online

Onlineförsäljningen av årskort för år 2014 är avslutad, för köp av årets kort kontakta Ålandstrafiken. Årskortsförsäljningen för år 2015 påbörjas inom december, vi återkommer med datum.