Årskortsförsäljningen för år 2023 öppnar onsdag 14/12 kl. 09:00

Onsdag den 14 december kl. 09:00 öppnar årskortförsäljningen för år 2023. Du kan köpa årskort online eller vid besök på Ålandstrafikens kontor.