Avvikelser i M/S Viggens, M/S Alfågelns och M/S Ejderns turlistor tors 15/10

Torsdag 15 oktober 2020 dirigeras färjorna M/S Alfågeln mellan Hummelvik-Torsholma och M/S Ejdern på Brändö-Kumlingelinjen om till Torsholma gamla färjfäste.
Detta på grund av underhållsarbeten i Torsholma färjfäste. 
Avvikelserna i norra linjens turlistor hittas under fliken TURLISTOR.
Berörda kunder kontaktas.