Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 13-27/3

Björkö 40 tons ordinarie vajerfärja F-112 är ur trafik 13-27 mars. Under tiden ersätter 24 tons linfärjan "Reservfärja 3".
Ordinarie vajerfärja planeras trafikera igen från 28 mars.

Reservfärjans lastkapacitet är nästan hälften mindre än den ordinarie färjans, vilket innebär att större fordonskombinationer inte kommer att rymmas med på turerna och bör undvika överfart under översynsperioden.
Resenärer uppmanas ha överseende till följd av minskad lastkapacitet.

Ålands landskapsregering reserverar sig rätten för eventuella ändringar som trots allt kan förekomma i trafikplaneringen bland annat vid svåra väderleksförhållanden.
Björkölinjen +358 (0)457 5242 854.