Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3-9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan.
Trafikanter ombeds ha överseende med ev. störningar som den reducerade lastkapaciteten förorsakar, samt beakta att större fordonskombinationer inte kommer att rymmas med på turerna. 
Ålands landskapsregering reserverar sig rätten för ev. ändringar som trots allt kan förekomma i trafikplaneringen bl.a. vid svåra väderleksförhållanden.

Björkölinjen +358 (0)457 5242 854