Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 28/9-5/10

Björkö 40 tons ordinarie vajerfärja F-112 är ur trafik lördag 28 september till lördag 5 oktober.
Under tiden ersätter 24 tons linfärjan "Reservfärja 3". Reservfärjans lastkapacitet är nästan hälften mindre än den ordinarie färjans, större fordonskombinationer kommer inte att rymmas med på turerna och bör undvika överfart under översynsperioden. Resenärer uppmanas ha överseende till följd av minskad lastkapacitet.
Ordinarie vajerfärja planeras trafikera igen fr.o.m. söndag 6 oktober.

Ålands landskapsregering reserverar sig rätten för eventuella ändringar som trots allt kan förekomma i trafikplaneringen, bl.a. vid svåra väderleksförhållanden.

Björkölinjen GSM +358 (0)457 5242 854.