Bokningen för 1/1-30/4 2017 öppnar inom kort

Bokningen för perioden 1/1-30/4 2017 öppnar torsdagen den 22 december 2016 kl. 10:00. 
Resterande perioder (1/5-31/12 2017) beräknas öppna inom januari 2017.