Bokningen för resten av året öppnar mån 26/2

Måndag 26/2 2018 öppnar vi bokningen för perioderna 2-5 (30/4-31/12 2018).
- Kundens årskort har en QR-kod innehållande kundnummer och registreringsnummer
- Kundens fordon med giltigt årskort erhåller 100% rabatt vid bokning online eller via Ålandstrafikens kontor
- Kundens fordon utan årskort erhåller 10% rabatt vid förbetalning online eller via Ålandstrafikens kontor
- Om ni inom familjen har fler kundnummer som ska använda samma årskortsfordon, vänligen kontakta Ålandstrafiken vid ev frågor
Vänligen ha ert kundnummer (AT-*****) tillgängligt och förboka gärna för att göra incheckningen så snabb som möjligt.
Utvecklingen följer punkt 1-2 i pleni-beslutet daterat 30/11 2017, Dnr. ÅLR 2017/9138, men kunden kan använda samma kundnummer för fordon med årskort och utan årskort.
Systemet ger beslutsfattarna statistikunderlag över frigående färjor i realtid från samma databas oavsett om fordonet är bokat eller obokat.
Fakturaunderlagen registreras digitalt i systemet för snabbare fakturering.