Bränsleturlistan 2018 online

Bränsleturlistan för år 2018 hittas online, se TURLISTOR.
På bränsleturer medtas max 20 passagerare och frizon på 6 m till närmast kommande fordon krävs. Bränsletransport och övriga fordon med passagerare bokas/ombokas/avbokas via Ålandstrafiken. Om bränsleturen inte får bränslebokning enligt fastslagna bokningstider öppnas avgången för vanlig bokning med full kapacitet.