Bränsleturlistan 2020 hittas online

2020 års bränsleturlista ligger online, för närmare info se TURLISTOR/Bränsleturlista 1/1-31/12 2020.