Bränsleturlistan t.o.m. 31/12 2019 finns on-line

Uppdaterad bränsleturlista för resten av året hittas on-line på TURLISTOR/FÄRJTURLISTOR.