Bussturlistorna 2021 har kommit!

Årets bussturlistor i tryckt format har kommit!

Hämta ditt exemplar från bussen, skärgårdsfärjan eller Ålandstrafikens kontor.

Turlistorna finns även på alandstrafiken.ax/Turlistor/Bussturlistor, där syns eventuella korrigeringar/ändringar som kan inträffa under året.