Byte av klaff i Långnäs

Tisdag 20/8-torsdag 22/8 kommer det gamla färjfästet i Långnäs (längst västerut) inte att vara i bruk.
Dessa dagar ska nya Kökars-klaffen användas av samtliga färjor på tvärgående och södra linjen, vilket kan medföra en del platsbyten för vissa färjor som kan ta lite extra tid.
Dan Jansén, bygmästare bro och hamn +358 (0)457 5295 080.
M/S Odin +358 (0)404 840 352, M/S Gudingen +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet +358 (0)400 350 265.