Byte av landklaff på Embarsunds linfärjelinje

UPPDATERAD; nytt datum för klaffbyte.
Landklaffen på Jyddö kommer att bytas onsdagen den 16 juni, vilket påverkar trafik med fordon över Embarsund mellan kl. 08:00-16:30.
Persontransport sker med båt under tiden som klaffbytet pågår.

Närmare information: Dan Jansén, Byggmästare Vägnätsbyrån +358 (0)457 5295 080