Byte av Simskälalinjens mätarcentral tis 21/5

Tisdagen den 21 maj är det inplanerat byte av Simskälalinjens mätarcentral (elförsörjningens anslutningspunkt) på Timskär.
Arbetet kommer att påverka hamnområdets elförsörjning, vilket i viss mån kan förorsaka fördröjningar i trafiken. Arbetet beräknas pågå hela dagen.
Simskälalinjen GSM +358 (0)457 3798 869.