Embarsundsfärjan är reparerad

Embarsunds linfärja är reparerad och trafikerar som normalt igen.