Enklare regler i skärgårdstrafiken

Landskapsregeringen har tagit fram förslag till bokningsregler i i skärgårdstrafiken som är enklare att förstå. Reglerna har delats upp i olika dokument utifrån kundgrupp och språket och strukturen har förenklats. Reglerna har delats upp i följande teman:

  • Villkor för lätta fordon
  • Villkor för årskort
  • Villkor för förtur och bokningsrätt
  • Villkor för tunga fordon

Nu vill landskapsregeringen höra vad allmänheten tycker om förslagen. Synpunkter kan lämnas fram till och med den 31 juli 2021. Läs förslag till enklare regler och lämna synpunkter HÄR

  • Är våra förslag till omarbetade regler enklare att förstå än de bokningsregler som gäller nu?
  • Hur kan de göras ännu enklare?
  • Vad är bra och vad är dåligt med reglerna?

Förslaget finns också i tryckt broschyr som finns ombord på de frigående färjorna, på skärgårdskommunernas kanslier, hos Visit Åland och på Ålandstrafikens kontor. Synpunkter kan också lämnas genom vanligt brev till landskapsregeringen. Märk brevet ÅLR 2021/4034. Synpunkter kan lämnas anonymt.