Enklingefärjan åter i trafik

Rosala II är reparerad och trafikerar enligt ordinarie turlista fr.o.m. beställningsturen kl. 19:45 från Kumlinge. Enklingelinjens färja tel. +358 (0)40 0492 739.