Enklingelinjens färja Rosala II är reparerad

Rampen på Enklingelinjens färja Rosala II är reparerad och färjan trafikerar enligt ordinarie turlista. Även transport av lastbilar.
Enklingelinjens färja GSM +358 (0)400 492 739.